Nghi Long: Chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Thứ sáu - 13/01/2023 04:25
Nghi Long: Chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
          Xác định công tác xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt, BCH Đảng bộ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Kịp thời tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung của Kết luận số 21-KL/TW gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị bằng các hình thức như: tổ chức các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị,… Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại từng cá nhân, từng tập thể để tự sửa, phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế, khuyết điểm; chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, và đưa nội dung “tự soi, tự sửa” và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy các chi bộ hàng tháng.
        Thực hiện lời Bác dạy: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt, Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”. Năm 2022, Đảng ủy tiếp tục triển khai thực Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 19/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về  “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐ/TU ngày 15/8/2021 của Tỉnh ủy Nghệ an về “đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Bên cạnh đó Đảng ủy luôn coi trọng công tác kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và đảng viên, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
         Cùng với đó, Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo công tác phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mạnh sản xuất nông nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản gắn với thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, thúc đẩy sản xuất theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, vận tải, dịch vụ thương mại tiếp tục tăng trưởng mạnh, các loại hình kinh doanh, dịch vụ, buôn bán phát triển da dạng. Nhờ vậy năm 2022, kinh xã nhà có bước tăng trưởng khá; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển mạnh, thu ngân sách đạt 102,9%, thu nhập bình quân đầu người đạt 56,5 triệu/ người/ năm; tổng sản lượng lương thực đạt 1.811,02 tấn; Tổng giá trị sản xuất đạt 698 tỷ đồng, Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 10,2%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%, 10/10 xóm đạt danh hiệu văn hóa, 90,7% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Trong công tác xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy tiếp tục lãnh lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh với tổng kinh phí dự toán trên 20 tỷ đồng.  Qua kết quả đánh giá phân loại năm 2022, có 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ, 100% đảng viên được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Những kết quả trên đã tạo tiền đề, động lực để Đảng bộ và nhân dân phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã đề ra. 


           Để tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại đại phương, trong năm 2023 Đảng ủy tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
        Thứ nhất, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng gắn liền với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là sự phát triển về kinh tế - xã hội tại địa phương và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đồng thời, coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải đi đôi với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, vai trò tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tạo môi trường để đảng viên rèn luyện, phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc về sinh hoạt đảng.
          Thứ hai, phát huy thật tốt dân chủ trong Đảng và trong xã hội; tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; phải dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; coi trọng phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng đồng thời thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.
        Thứ ba, xác định rõ những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng bộ, chi bộ; xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong đảng, coi công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu, kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong đường lối đổi mới và trong công tác xây dựng Đảng. Quán triệt, chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
         Thứ tư, Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc  và các đoàn thể nhân dân, đồng thời tích cực vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào tại địa phương nhất cuộc vận động “Toàn dân doàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tăng cường công tác tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia vào tổ chức. Nắm bắt kịp thời đầy đủ tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Tác giả bài viết: Đinh Bùi Thương - Phó bí thư thường trực Đảng ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
maps
Dịch vụ công trực tuyến
Công báo nghệ an
Thư điẹn tử
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Hỏi đáp
Thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật
Thông tin người phát ngôn
Thông tin doanh nghiệp, cơ hội đầu tư
Thông tin các dự án, hạng mục đầu tư
Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay188
  • Tháng hiện tại1,471
  • Tổng lượt truy cập189,801
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây